ایمیل وبلاگ

ایمیل وبلاگ: DaryayeElm.Blogspot@gmail.com

آبان ۰۷، ۱۳۸۹

امنیت در محاسبات خوشه‌ای

در این پست، امنیت در محاسبات خوشه‌ای بررسی شده است.
مکانیزیم امنیتی که این مقاله ارئه شده اساس نقش (Role Based Access Control) می‌باشد.


Keywords: Role Base Access Control, RBAC, Cluster Computing, Permission